I den nordligste ende af Nationalpark Vadehavet, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, ligger gården Bakkegård. På Bakkegård bor Ole og Stina Andresen og deres 4 børn, samt hundene Putte og Molly  de to æsler Sigurd og Oskar. Der bor også ca. 200 stude om vinteren.

Om sommeren flytter studene ud på de vidtstrakte enge der ligger i Varde Ådal og ved Ho Bugt, hvor de græsser og derved plejer naturen i områd...et til gavn for områdets mange fugle. Om sommeren får studene således næsten kun græs at spise.

Om efteråret, når græsset ikke længere gror, kommer studene på stald, hvor de får en god og sund foderblanding og kærlig pleje. Gården er drevet økologisk og langt det meste af foderet er hjemmeavlet, så vi kender indholdet til bunds. Vi gør alt hvad vi kan for at have sunde og stærke dyr. Vi prøver at forebygge ud fra ”Du bliver hvad du spiser” og for kvæg er græs og strå det naturlige foder. Derfor får studene mest græs. Det har så den heldige sidegevinst at det ikke bare giver sunde dyr, men at det også giver sundt kød. Kød fra kvæg der er fodret på den måde får en fedtsyre sammensætning der er sundere for os mennesker. Et større indhold af Omega 3.

Vi gør en stor indsats for at dyrene har det godt, både når de er på stald og når de græsser. De lever frit sammen med dyr af samme størrelse som dem selv. Når alle dyr går løse er det vigtigt at der ikke er for stor forskel på den største og den mindste i en flok, for så bliver den mindste let mobbet.

Så hvis du vælger kød fra HoBugt Oksen får du kød fra dyr som har haft et godt liv og som har gjort gavn ved at pleje naturen.

God fornøjelse

Ho Bugt Oksen v/ Ole Ø. Andresen, Ho Bugt Vej 1, 6852 Billum     Tlf: 40792343

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk